Adatbázis családfa-kutatáshoz
Felhasználói név:      Jelszó:     A családfa-kutatók számára a weboldal a következő adatbázisokat nyújtja:

A weboldal indulásakor az adatbázis alapját, a Nagykanizsán megjelent Zalai Közlöny című folyóiratban közölt anyakönyvi hírek, illetve gyászjelentések adták. Az elmúlt évek alatt azonban folyamatosan bővítettük a weboldalon elérhető adatokat, rengeteg új forrásanyag feldolgozását végeztük el. Az alábbiakban található ezek felsorolása.

Támogassa a weboldal működését és az adatbázisok bővítést


Újságok, gyászjelentések:
Zalai közlöny (1920-1932)
Vasárnapi Újság (1874-78, 1899-1900)
Zalai Hírlap (2009-04 -től folyamatosan bővítve)
Csiki Híradó (2009-09 - 2009-11 )
Udvarhelyi Híradó (2009-09 - 2009-11)
Vásárhelyi Hírlap (2009-09 - 2009-11)


Iskolai értesítők:
Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola (1899/1900, 1902/03, 1903/04, 1905/06. 1907/08, 1908/09)
Baja: a Kalocsai iskolnővérek v. alatt álló Bajai r.k. tanítónőképző (1932/33, 1933/34, 1936/37, 1937/39)
Baja Városi Kereskedelmi- és Ipariskola (1884/85, 1887/88)
Békéscsabai Áll. Segélyezett Községi Szakirányú Tanonciskola (1908/09)
Budapest IV. ker: Eötvös József Gimnázium (1936/37, 1939/40)
Debreceni Állami Főreáliskola (1913/14, 1918/19, 1919/20, 1922/23, 1923/24)
Debreceni M. Kir. Középiskolai Tanárképző intézet (1940/41)
Debreceni Szabad Királyi Város Ipariskolái (1941/42)
Gyergyószentmiklósi M. Kir. Áll. Gimnázium (1940/41, 1941/42, 1942/43,1943/44)
Gyönki Református Reálgimnázium (1926/27, 1927/28, 1934/35)
Pannonhalmi Szent Benedek Rend Győri Főgimnáziuma (1912/13, 1913/14)
Máramarosszigeti M. Kir. Állami Leánygimnázium (1941/42, 1942/43,1943/44)
Máramarossziget: M. Kir. Áll Fa és Fémipari Szakiskola
Máramarosszigeti Református Gimnázium (1940/41, 1941/42)
Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Kat. gimnázium (1940/41, 1941/42, 1942/44)
Marosvásárhelyi m. kir. állami leánygimnázium (1943/44)
Marosvásárhelyi ref. kollégium (1941/42, 1942/43)
Maros-Váráshelyi Sz. Kir. Város Kereskedelmi Szakiskolái (1916/17)
Munkácsi Magyar Királyi Állami Főgimnázium (1909/10)
ÚJ - Nagykanizsai Államilag segélyezett Községi Iparostanonc-Iskola (1908/1909, 1910/11)
ÚJ - Nagykanizsai Fiú- és Leány iparostanonc iskola (1913/1914, 1933/34, 1941/42)
Nagy Kanisai Kegyes Rendiek Tanodája (1845/46 )
Nagykanizsai kegyes-tanítórendi róm. kat. gimnázium (1937/38)
Nagyvárad-Olaszii Községi elemi és ismétlő leány-iskola (1901/1902, 1903/1904)
Nagyváradi M. Kir. Állami Szent László Gimnázium (1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44)
Nagyváradi M. Kir. Állami Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium (1940/41, 1941/42, 1942/43)
Nagyváradi Dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium (1941/42 és 1942/43)
Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma (1941/42 és 1942/43)
Pécs Szabad Kir. Város Női Felsőkereskedelmi Iskola (1933/34)
Rozsnyói M. Kir. Állami Gimnázium (1938/39)
Szamosújvári M. Kir. Áll. 4 osztályos gimnázium (1940/41, 1941/42, 1942/43)
Szatmárnémeti Református Gimnázium (1941/42, 1942/43)
Szatmárnémeti Református Leánynevelő-Intézet (1941/42, 1942/43, 1943/44)
Szekszárdi Államilag segélyezett Községi Polgári Leányiskola (1932/33)
Szekszárdi M. Kir. Áll. Garay János Gimnázium (1940/41)
Sümeg M. Kir. Áll Kisfaludy Sándor Főreáliskola (1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26. 1927/28, 1929/30, 1932/33)
Újvidéki Magyar Királyi Állami Gimnázium (1942/43)
Ujverbászi Áll. S. Közs. Algimnázium (1900/01, 1902/03, 1906/07)
Ujverbászi Áll. S. Közs. Főgimnázium (1909/10, 1913/14, 1916/17)
Ujverbászi M. Kir. Áll. Gimnázium (1941/42, 1942/43, 1943/44)
Vecsési államsegélyes községi polgár fiúiskola (1943/44)


Egyéb kiadványok, források
Nagykanizsa címtára (1906)
Kolozsvár város házbirtokosainak névsora (1869)
Alsó-Lendva Nagyközség Milleniumi Emlékkönyve (1896)
Nagyecsedi általános iskola dokumentumai (1938-1946)
A Turini-Párisi kiránduló társaságnak névsora (1889 július 2-16)
OSZK gyászjelentés gyűjtemény (kivonat)
Benda Gyula: Zsellérből polgár
Kunhegyes története...
Nagykanizsa temető index 1937-1943
Névmutató a nagykanizsai Izarelita temető felszámolásakor 1865


Az összes meglévő adatbázis elemet igyekszünk tovább bővíteni, újabb forrásokat felkutatva.
Az alábbi táblázat tartalmazza az összes meglévő forrást.Forrás Személyek száma
A Turini-Párisi kiránduló társaságnak névsora (1889 július 2-16) 856
Alsó-Lendva Nagyközség Milleniumi Emlékkönyve 1 797
Becsehely - születési anyakönyv (1895-1921) 4 420
Becsehely házassági anyakönyv (1895-1906, 1945-51) 3 245
Benda Gyula: Zsellérből polgár 1 235
Címtár 3 042
Csiki Híradó 537
Emlékmű 19 741
Gelse (házassági anyakönyv 1895-1900) 1 157
Iskolai értesítő 54 529
Kassa-Oderbergi vasut magyarországi nyugdíjasainak egyesülete 1 077
Kolozsvári temető 374
Kunhegyes története... (vigmartika@gmail.com) 639
Mezőörs - házassági anyakönyv (1840-51 és 1869-95) 4 179
Mezőörs - születési anyakönyv (1843-51 és 1874-94) 6 536
Nagyecsedi általános iskola dokumentumai (1938-1946) 1 741
Nagykanizsa - temető 6 730
Nagykanizsa - temetőkönyv 2 344
Nagykanizsa címtára 1906 3 052
Nagykanizsa-Sánc temető 71
Népszabadság 227
OSZK gyászjelentés gyűjtemény 7 614
Udvarhelyi Híradó 238
Vásárhelyi Hírlap 170
Vasárnapi Újság 6 314
Zalai Hírlap 4 080
Zalai Közlöny 25 032