Adatbázis családfa-kutatáshoz
Felhasználói név:      Jelszó:     
Név Esemény Év Kép tipus
Grosz Alfréd iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Alfréd iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Andor iskolai tanulmányok 1904 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grosz Andor iskolai tanulmányok 1907 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grosz Andor iskolai tanulmányok 1903 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grosz Andor iskolai tanulmányok 1906 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grósz Andor iskolai tanulmányok 1908 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grosz Andor iskolai tanulmányok 1909 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grosz András halálozás 2015 Emlékmű
Grósz István András iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Antal halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Ármin iskolai tanulmányok 1900 Aradi M. Kir. Állami Főreáliskola
Grósz Béla házasság 1927 Anyakönyvi hírek
Grosz Béla lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Berta - Esküvői hír
Grósz Berta egyéb esemény 2010 Helytörténet
Grósz Borechné egyéb esemény 2010 Helytörténet
Grosz Czeczilia lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Dénes iskolai tanulmányok 1940 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grósz Dezső iskolai tanulmányok 1903 Ujverbászi államilag segitett községi Algimnázium
Grosz Edit iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Edit iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Egon iskolai tanulmányok 1942 Marosvásárhelyi ref. kollégium
Grosz Ella lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz Emma halálozás - Nagykanizsa temető index 1937-1943
Grosz Emma halálozás - Nagykanizsa temető index 1937-1943
Grosz Emma egyéb esemény - Gyászjelentés
Grosz Endre iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Ervin iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Ervin iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Erzsébet lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Erzsébet halálozás - Gyászjelentés
Grosz Ferenc adózók névsora 1927 Virilista
Grosz Ferenc halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Ferenc halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Ferenc iskolai tanulmányok 1926 Nagykanizsai Fiú- és Leány iparostanonc iskola
Grosz Ferkó lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Fülöp iskolai tanulmányok 1885 A Baja Városi Kereskedelmi- és Ipariskola
Grosz Gréte iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz György halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Henrik iskolai tanulmányok 1917 Ujverbászi Áll. S. Közs. Főgimnázium
Grosz Hermán lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz Hermanné lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz Hildegarde halálozás 1899 Gyászjelentés
Grosz Hugó egyéb esemény - Gyászjelentés
Grosz Ida - Esküvői hír
Grósz Ignácz - Esküvői hír
Grosz Ilona lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Irén iskolai tanulmányok 1902 A Nagyvárad-Olaszii Községi elemi és ismétlő leány-iskola
Grosz Irén lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz István iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz István iskolai tanulmányok 1917 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz István iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz István iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
ifj. Grósz István halálozás 2015 Emlékmű
Grosz István iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz István iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium
Grosz István iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz J. iskolai tanulmányok 1928 Gyönki Református Reálgimnázium
özv. Grósz Jakabné lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz János iskolai tanulmányok 1937 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grosz János halálozás 2015 Emlékmű
Grósz János iskolai tanulmányok 1928 Gyönki Református Reálgimnázium
Grósz János iskolai tanulmányok 1928 Gyönki Református Reálgimnázium
Grosz János halálozás - I. vh-ban elhunyt katona
Grosz Jenő egyéb esemény 1909 Nagykanizsai Fiú- és Leány iparostanonc iskola
Grosz Jetti egyéb esemény - Gyászjelentés
Grosz Jozefa halálozás 1931 Anyakönyvi hírek
Grosz Jozefin halálozás 1931 Gyászjelentés
Grosz József halálozás 2015 Emlékmű
Grósz József halálozás 2015 Emlékmű
Grosz József halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Józsefné halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Judit iskolai tanulmányok 1942 Szatmárnémeti Református Leánynevelő-Intézet
Grosz Károly halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Károly adózók névsora 1927 Virilista
Grósz Katalin egyéb esemény 2010 Helytörténet
Grósz Katalin iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz László iskolai tanulmányok 1937 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grósz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz László iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz László iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Lajos László iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium
Grosz Lajos László iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium
Grósz László iskolai tanulmányok 1937 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grósz László iskolai tanulmányok 1937 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grosz László iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
dr. Grosz Lipót egyéb esemény - Gyászjelentés
Grosz Lipót lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grosz Sára Malvin iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Dr. Kecskeméti Lipót Zsidó Gimnázium
Grosz Margit iskolai tanulmányok 1933 Szekszárdi Államilag segélyezett Községi Polgári Leányiskola
Grósz Mari egyéb esemény 2010 Helytörténet
Grosz Márta iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Márta iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Miklós iskolai tanulmányok 1910 Ujverbászi Áll. S. Közs. Főgimnázium
Grósz Mirjam iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Mirjam iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Mór egyéb esemény 2010 Helytörténet
Grosz Nándor halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Nándor iskolai tanulmányok 1910 Munkácsi Magyar Királyi Állami Főgimnázium
Grosz Nándorné halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Ottó iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Ottó iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Pál halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Péter iskolai tanulmányok 1940 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grósz Péter iskolai tanulmányok 1937 Eötvös József Gimnázium (Budapest IV.ker)
Grosz Péter halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Rezsin egyéb esemény - Gyászjelentés
Grosz Róza iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Rozália iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Rozália halálozás 2015 Emlékmű
Grosz Rozália lakcim 1896 milleniumi emlékkönyv
Grósz Sándor iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz Sándor iskolai tanulmányok 1920 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grósz Sándor iskolai tanulmányok 1942 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
id. Grósz Sándor halálozás 2015 Emlékmű
Grósz Sándor iskolai tanulmányok 1914 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz Sándor iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grosz Sándor iskolai tanulmányok 1917 A Debreceni Állami Főreáliskola
Grosz Tibor iskolai tanulmányok 1943 Nagyváradi Ort. Izr. Hitközség Gimnáziuma
Grósz Zoltán halálozás 2015 Emlékmű